Barnbibblan

Alkeisruotsin harjoitteluun 🙂

http://www.barnbibblan.se/

barnens-bibliotek

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 21,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 8 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ITK 2014 Hawinan kieltenoppimispeli nousi yleisön suosikiksi

Hawina

Vuoden 2014 eEemeli-kilpailun yleisöäänestys keräsi ennätysmäärän ääniä. Äänistä kolmanneksen nappasi Hawina Productions Oy:n Hawina Language Learning Game.

Hawina Language Learning Game on kieltenoppimispeli, jota pelaaja käyttää puheellaan, keskustellen virtuaalisten pelihahmojen kanssa. Peli koostuu puheella ohjattavista minipeleistä. Ne ulottuvat lyhyistä sanastoharjoituksista tosielämän tilannesimulaatioihin, joissa keskustellaan virtuaalisten pelihahmojen kanssa. Peli vie oppijan matkalle ympäri maailmaa, tarjoten samalla mahdollisuuden tutustua myös vieraiden kulttuurien erityispiirteisiin.  Rohkaisemme oppijoita puhumaan opiskelemaansa kieltä, jotta he tuntisivat olonsa rennoiksi kansainvälisissä ympyröissä, missä kaikki perustuu kommunikaatiotaitoihin.

Lähde: eOppimiskeskus

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Väitös lasten pelaamisesta ja vaikutuksesta motivaatioon

Tiede 3.5.2012 klo 15:14 | päivitetty 3.5.2012 klo 15:15

Väitös: Tietokonepeli voi tukea oppimismotivaatiota

Ekapeli on Jyväskylän yliopistossa kehitetty tietokonepeli, jonka avulla jo yli 100 000 lasta on saanut tukea lukemaan oppimiseen. Pelin motivoivuutta tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Ekapelin verkkoetusivu.
Ekapelin verkkoetusivu. Kuva: Yle

Miia Ronimus selvitti psykologian väitöstutkimuksessaan, miten esikouluikäiset ja koulunkäyntiä aloittavat lapset motivoituvat digitaalisen pelin avulla tapahtuvaan lukemisen alkeiden harjoitteluun. Lapset pelasivat Ekapeli-tietokonepeliä, joka tarjoaa lisätukea lukemaan oppimiseen ja pyrkii ehkäisemään lukivaikeutta.

Ristiriitaisia tuloksia

Tutkittujen Ekapeli-versioiden motivoivuudesta saatiin lupaavia, mutta myös ristiriitaisia tuloksia.

Lapset itse arvioivat pelaamisen olevan hauskaa, mutta he eivät juuri hymyilleet tai nauraneet pelaamisen aikana, ja lapsen omasta aloitteesta tapahtuva pelaaminen oli harvinaista kotioloissakin.

Vanhemmat ja opettajat arvioivat lasten keskittyvän Ekapelin pelaamiseen selvästi paremmin kuin muihin oppimistilanteisiin, mutta Ekapelin pelaaminen kodeissa ja kouluissa oli kuitenkin melko vähäistä ja epäsäännöllistä.

Tytöt ja lukemisesta kiinnostuneet motivoituneimpia

Kaikkein myönteisimmin Ekapelin pelaamiseen suhtautuivat ne lapset, jotka olivat jo tutkimuksen alussa kiinnostuneita lukemisesta. Myös sukupuolella oli vaikutusta: tytöt pitivät pelaamisesta poikia enemmän.

Ekapelin pelaamisen huomattiin myös motivoivan lapsia selvästi paremmin koulussa kuin kotona, mahdollisesti siksi, että Ekapeli ei pystynyt kilpailemaan lasten ajankäytöstä vapaa-ajan leikkien ja harrastusten kanssa.

Palkkiopelit motivoivat kotona

Tutkimuksessa Ronimus selvitti myös, miten Ekapelin eri ominaisuudet vaikuttivat lasten motivaatioon. Tarkastelun kohteena olivat pelaamiseen vaihtelua ja palkitsevuutta tuovat palkkiopelit sekä pelin vaikeustason haastavuus.

Tulosten mukaan palkkiopelit lisäsivät pelaamiseen käytettyä aikaa, mutta tärkeää oli myös se, missä peliä käytettiin. Palkkiopelit ja vaikeustason helppous näyttivät olevan erityisen merkittävässä asemassa silloin, kun pelaaminen tapahtui kotona.

Ekapeliä on käyttänyt jo yli 100 000 lasta

Ekapeli on kehitetty Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Lapsen kielen kehitys -pitkittäistutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta. Aiemmissa tutkimuksissa Ekapelin on havaittu parantavan lasten lukemisvalmiuksia ja lukutaitoa, mutta sen motivoivuutta ei ole ennen tutkittu.

Ilmaiseksi saatavilla olevan Ekapelin eri versioita on tähän mennessä käyttänyt jo yli 100 000 suomalaislasta. Tutkimuksen aineistonkeruun jälkeen Ekapelistä on kehitetty uusia versioita, joiden motivoivuuteen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

Tällä hetkellä Ekapeliä kehittää ja ylläpitää opetus- ja kulttuuriministeriön tukema, Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston LukiMat-hanke. Ekapelistä on nykyisin saatavilla useita eri versioita lukemaan oppimisen eri vaiheisiin.

Posted in Muuta | Leave a comment

Oikein mukavaa syksyä!

image

Posted in Muuta | Leave a comment

Nettipelit hyödyllisempiä kielitaidolle kuin vaihto-oppilasvuosi?

MTV3 uutisten sivuilla julkaistu artikkeli 9.11.2013  Artikkelia varten haastateltiin yhtä tämän sivuston ylläpitäjistä.

Nettipelit hyödyllisempiä kielitaidolle kuin vaihto-oppilasvuosi?

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Kieli pelittää Tempuksessa

Tempus artikkeli

Pelikuva

Posted in Hanke | Leave a comment

Games people play

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yhteys pelien ja englannin arvosanojen välillä on selvä. Lukiolaispojat saavat huomattavasti enemmän huippuarvosanoja englannin kielessä kuin tytöt, ja selittäväksi tekijäksi Olli Uuskosken (2011) tutkimuksessa nähtiin tietokonepelien pelaaminen. Erityisesti erilaiset roolipelit ja strategiapelit kasvattavat kielitaitoa..Tämä tutkimustulos mielessämme lähdimme suunnittelemaan kurssia.

Toteutimmekin keväällä englannin kurssin, jolla pelattiin kahta digitaalista peliä; Minecraft ja Civilization 4. Kurssin tarkoituksena oli laajentaa englannin opiskelua pelimaailmaan, oppia englantia vapaa-ajalta tutussa peliympäristössä ja etsiä tapoja laajentaa kurssilla käytettävää pelimaailmaa eri ainerajojen ulkopuolelle. Tavoitteena oli siis myös tuoda opiskelijoiden arkeen kuuluvia pelejä koulumaailmaan. Kurssille osallistui 18 opiskelijaa, jotka huhtikuussa aloittivat pelaamisen.

Civilization 4 on historiallinen strategiapeli, jossa pelaajien tarkoitus on rakentaa mahdollisimman voimakas sivilisaatio. Tavallinen peli alkaa kivikaudesta ja sivilisaation voi kehittää aina atomi- ja avaruusaikaan asti kehittämällä erilaisia teknologioita. Keskeistä pelissä ovat uudisasukas-yksiköllä perustettavat kaupungit, joissa voi kehittää projekteja, rakentaa rakennuksia ja kouluttaa erilaisia yksikköjä. Kurssilla peliä pelattiin pienissä ryhmissä, joissa jokaisella pelaajalla oli maapallolla oma kehitettävä sivilisaationsa. Pelaajien välinen diplomatia muodosti rungon aidolle kommunikaatiolle ja samalla kielenoppimiselle. Mitä oikeastakaan diplomatiasta tulisi, jos neuvottelukumppanin kieltä ei ymmärrettäisi?

Minecraft taas on tietokoneilla, pelikonsoleilla ja mobiililaitteilla pelattava suosittu rakentelupeli. Pelin maailma koostuu lego-palikoita muistuttavista kuutioista, joita voi hajottaa ja koota uudelleen. Materiaaleja yhdistelemällä syntyy uusia esineitä. Pelin suosittu moninpeli mahdollistaa useamman pelaajan yhteistyön ja suuretkin rakennusprojektit. Onpa maailmalla on mallinnettu Minecraftin avulla kokonaisia kaupunkejakin. Ruotsalaisen Mojangin kehittämä ja vuonna 2009 julkaisema peli on vieraillut mm. Xboxin pelatuimpien verkopelien listan kärjessä joulukuussa 2012. Suomessa Minecraft oli kolmanneksi pelatuin peli 10-12-vuotiaiden joukossa vuonna 2012. Kurssilla pelin tarkoituksena oli opettaa opiskelijoille työelämässäkin tuiki tärkeitä yhteistyötaitoja. Rakennusprojektien myötä opiskelijoille muotoutui tarve käyttää kieltä suunnitteluun ja projektien toteuttamiseen. Tulevaisuudessa vastaavia projekteja voitaisiin toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössä ja harjoitella kielenkäyttöä aidosti monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Kurssilla kokeiltiin myös Suomessa on kehitettyä opetuskäyttöön tarkoitettua MinecraftEdu-lisäosaa, joka helpottaa pelin teknistä valmistelua ja lisää mm. kirjallisia tehtävänantoja ja opettaja-hahmon peliin.

Kurssin aikana opiskelijat sekä pelasivat, että kirjoittivat pelaamiskokemuksistaan blogiin, joka on kaikkien luettavissa osoitteessa http://pelikurssi.blogspot.fi. Jo heti alkuun huomattiin, että tekniset ongelmat tulevat aiheuttamaan meille päänsärkyä. Minecraft -peli toimi vain koululla ja Civilization 4 pelin postittaja toimi ainoastaan kotona. Edellä kuvatut ongelmat johtuivat  osaltaan siitä että ulkoisen palvelimen pystytys olisi vaatinut pidemmän valmisteluajan sekä nostanut kurssin kustannuksia. Lisäksi erityisesti Civilization 4 pelin postittajan toimimattomuus johtui verkko-operaattorin palomuurin porttimäärityksestä, joka saatiin auki vasta kurssin puolenvälin jälkeen. Opiskelijat jaksoivat kuitenkin kohtuullisen sinnikkäästi pelata, vaikka tekniikka ei aina toiminut. Koko kurssi olisi kuitenkin loppunut lyhyeen, ellemme olisi saaneet erinomaista tukea koulujen ATK-tuelta Jouni Paaralalta.

Teimme yhteistyötä myös Tampereen yliopiston kanssa, erityisesti heidän johtamansa hankkeen kanssa.  Aktiiviset oppimistilat-hankkeessa tutkitaan teknologian soveltamis- ja kehitysmahdollisuuksia ja samalla pyritään jalkauttamaan teknologiaa koulujen arkeen pysyvästi. Hankkeessa pyritään kartoittamaan jo olemassa olevien sovellusten ja pelien hyödyntämismahdollisuuksia perinteisen luokkatilan laajentajina.

Pelikurssin kokemukset olivat positiiviset ja vaikka hankaluuksiakin oli, niin loppujen lopuksi jäimme kuitenkin hyville mielin. Otamme tästä ensimmäisestä pelikurssista oppia ja jatkamme pelien parissa myös ensi keväänä.

Sanna Leinonen, Jouni Paarala, Mikael Uusi-Mäkelä

Artikkeli julkaistu Ylöjärven Uutisissa 29.5.2013

Posted in Koulussa kokeiltua | Tagged , , , , | Leave a comment

Peli kielettää ;)

Yksi hauskimmista tavoista oppia kieltä on pelien pelaaminen. Pelien avulla kaikkia kielen eri osa-alueita pystyy kehittämään.

Erilaisia kielten opiskeluun tarkoitettuja oppimispelejä on tarjolla kaiken tasoisille kieltenopiskelijoille. Peli kannattaakin valita aina pelaajan oman taitotason mukaan. Siten saat kokea arvokkaita onnistumisen hetkiä. Niistä saa runsaasti lisäintoa jatkoa varten!

Kielen oppiminen vaatii säännöllistä työntekoa. Kielipelien pelaaminen on helppo tapa kerrata jo aikaisemmin opittua sekä harjoitella uusia rakenteita ja sanastoa.

Peli päivässä on rentouttavaa, tuo vaihtelua ja on samalla hyödyllistä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että pelaaminen on kuitenkin vain yksi työskentelytapa muiden perinteisten opiskelukeinojen joukossa.

Hyvä keino lisätä sosiaalisen median sanastoaan on käyttää facebookia kohdekielellä.:) Voit myös vaihtaa kännykkäsi käyttökielen. Sanavarastosi karttuu lähes huomaamattasi.

Posted in Hanke | Leave a comment

Hanke

Tähän blogiin on tarkoitus koota erilaisia pelejä ja sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kielten opetuksessa.

Tarkoituksemme on tehdä löytämiimme soveluksiin käyttöohjeet sekä mahdollinen malli sekä myös koota palautetta käyttäjiltä, erityisesti oppilailta.

Sivun oikeasta laidasta löydät linkkilistan, jossa on linkkejä erilaisiin pelisivustoihin. Nämä listat ovat tutustumista varten, blogin alasivuilta (vinkit) löydät testaamiamme pelejä ja verkkosivuja.

mbtwms_Pacman

Posted in Hanke | 1 Comment